ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ අධීක්ෂණය යටතේ මොරටුව-පිලියන්දල බාලදක්ෂ දිසාව මගින් සංවිධානය කල දෙවන අදියර බාලදක්ෂ ආචාර්ය පුහුණු පාඨමාලාව මාර්තු මස 1-3 දක්වා රත්මලාන බිහිරි විදුහලේදී සාර්ථකව පැවැත්විනි. මේ සදහා 6 වන මොරටුව බාලදක්ෂ සමූහයේ බාලදක්ෂ ආචාර්ය බාෂිත කුරුකුලසූරිය මහතා ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙකු ලෙස එක්වූ අතර සහය බාලදක්ෂ ආචාර්යවරු වන චමීර තිලකරත්න හා නිර්මාල් අබේකෝන් යන මහත්වරු පාඨමාලාව සාර්ථකව සම්පූර්ණ කරන ලදී.
#SLSA #MPD #PhaseII #PrinceScouts